Tin mới nhất

Ngứa lỡ

Admin Dược Phẩm 20 Tháng Tư, 2016 Bệnh ung thư

Kết quả chữa ung thư

Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: “Ma hoàng hạnh nhân cam thảo thảo thang” (Thương hàn luận) “Trúc diệp liễu bàng thang” (Tiên tỉnh trai học quảng bút ký)

Ma hoàng hạnh nhân cam thảo thảo thang Ma hoàng 9 Hạnh nhân 9 Chích thảo 6
Thạch cao 18

Cách dùng. Sắc uống ngày 1 thang

Công dụng. ân lương tuyên tiết

Trúc diệp liễu bàng thang Tây hà liễu 15 Thuyền thoái 3 Cam thảo 3
Ngưu bàng 5 Huyền sâm 6 Trúc diệp 30 lá Kinh giới 3
Bạc hà 3 Tri mẫu 3 Cát căn 4 Mạch môn đông 9

Cách dùng. Sắc uống ngày 1 thang

Công dụng. thấu chẩn giải biểu,thanh tả phế vị

Tham khảo thêm về bệnh ngứa lở, các vị thuốc, bài thuốc chữa ngứa lở

Các vị thuốc chữa bệnh ngứa lở

Bạch phàn, Tác dụng của Bạch phàntrị ngứa lở …

Khổ sâm, Tác dụng của Khổ sâm trị ngứa lở …

Cương tàm, Tác dụng của Cương tàm trị ngứa lở…

Máu chó – Knema globularia , Tác dụng của Máu chó – Knema trị ngứa lở…

Đại kế, Tác dụng của Đại kế chữa ngứa lở …

Biển xúc, Tác dụng của Biển xúc trị ngứa lở …

Bạc thau, Tác dụng của Bạc thau trị ngứa lở …

Hải phiêu tiêu, Tác dụng của Hải phiêu tiêu trị ngứa lở …

Ô quyết, Ô cửu, Hành đen – Stenoloma chusanum , Tác dụng chứa ngứa lở …

Bán hạ, Tác dụng của Bán hạ chữa ngứa lở…

Cảm tưởng bệnh nhân bị ngứa lở

Dị ứng, ngứa lởđông y chữa trị dị ứng,ngứa lở…

Nguồn: https://www.thaythuoccuaban.com/thuoc_chua_benh_viem_dau/ngualo.html

Bài viết tương tự