Sỏi dạ dày

Thứ Năm Tháng Năm 7, 2020

Chế độ ăn uống sinh hoạt cho bệnh dạ dày

Khỏi hẳn viêm dạ dày kéo dài 20 năm

Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: “Đại thừa khí thang” (Thương hàn luận) ” Sài hồ quế chi thang” (Thương hàn luận)

Đại thừa khí thang Đạ hoàng 12 Chỉ thực 12 Hậu phác 15
Mang tiêu 9

Sắc uống ngày 1 thang

Công hiệu. hạ mạnh nhiệt kết.

Sài hồ quế chi thang Quế chi 4 Nhân sâm 4 Bán hạ 7
Đại táo 6q Sài hồ 6 Hoàng cầm 5 Chích thảo 3
Thược dược 4 Sinh khương 4

Sắc uống ngày 1 thang.

Công hiệu.hòa giải thiếu dương. Giải cơ phat biểu.

Tham khảo thêm về bệnhdạ dày

Trào ngược dạ dày, thuốc chữa bênh Trào ngược dạ dày

Đau dạ dày, đông y chữa trị đau dạ dày

Sa dạ dày, đông y chữa trị sa dạ dày

Sỏi dạ dày,đông y chữa trị Sỏi dạ dày

Loạn thần kinh dạ dày, thuốc chữa bênh Loạn thần kinh dạ dày

Các vị thuốc chữabệnh trào ngược dạ dày

Ô tặc cốt, Tác dụng của Ô tặc cốt chữa trào ngược dạ dày …

Các bài thuốc với người bị trào ngược dạ dày

Bài thuốc hay chữa bệnh Sa dạ dày –…

Bài thuốc hay– thiên gia diệu phương chữa bệnh Dạ dày

Đông y chữa trị Polyp dạ dày…

Bài thuốc hay – thiên gia diệu phương chữa bệnh Loét dạ dày

Bài thuốc hay chữa bệnh Viêm dạ dày cấp …

Tác dụng của bài thuốc Phục lin h chữa dạ dày…

Nhân Sâm Dưỡg Vinh Thang chữa dạ dày …

Tác dụng của bài thuốc An trung tán chữa dạ dày …

Tác dụng của bài thuốc Bán hạ hậu phác chữa dạ dày …

Bài thuốc Tứ nghịch tán chữa dạ dày …

Hậu phác khương bán sâm thảo chữa dạ dày …

Tác dụng của bài thuốc Hoàng liên thang chữa dạ dày…

Tác dụng của bài thuốc Tiểu Kiến Trung chữa dạ dày…

Bài thuốc hay chữa bệnh Sa niêm mạc dạ dày

Thuốc chữa bênh ung thư dạ dày

Tác dụng của bài thuốc Lý Trung An Hồi chữa dạ dày …

Sa thận, bài thuốc hay – thiên gia diệu phương chữa bệnh Sa thận…

Tác dụng của bài thuốc Kiến trung thang chữa dạ dày …

Châm cứu chữadạ dày

Châm cứu chữa Đau dạ dày

Viêm loét dạ dày hành tá tràng, châm cứu chữa Viêm loét dạ dày

Cảm tưởng bệnh nhân bị bệnh dạ dày

Đau dạ dày, Cảm tưởng chữa khỏi bệnh Đau dạ dày

************************

Nguồn: https://www.thaythuoccuaban.com/thuoc_chua_benh_viem_dau/soidaday.html

Xem thêm:
CÁC LOẠI THUỐC SỔ SÁN Cần cảnh giác với căn bệnh ung thư đại tràng Hình ảnh nấm lim xanh tự nhiên cách nhận biết nấm lim xanh thật giả

DƯỢC PHẨM TỰ NHIÊN Copyright © 2017